Om Tønder Løbeklub

Tønder Løbeklub udspringer fra den tidligere forening Tønder Atletik & Motion med hjemsted i Tønder Kommune. I starten af 00-erne blev Tønder Løbeklub en selvstændig underafdeling og har i dag et medlemstal på cirka 100 løbere. Tendensen har igennem de senere år været et øget medlemstal.

Formålet med klubben er at udbrede og fremme interessen for løb i den sydvestlige del af Sønderjylland på både motions- og konkurrenceplan. Det sker gennem et fællesskab i klubben og herigennem øge fokus på en sund livsstil via løb på en sjov og spændende måde.

Bestyrelsen giver ofte tilskud til klubbens medlemmer, der kunne tænke sig at uddanne sig til løbeinstruktør eller hjælper. Oftest tilbydes disse kurser gennem DGI.

Tilskud til løb og marathonture i ind- og udland er også nogle af de opgaver bestyrelsen tager op til drøftelse og bidrager økonomisk med.

Har dette vakt din interesse og nysgerrighed og vil du gerne være medlem i Tønder Løbeklub, kan du for et årligt kontigentbeløb på 250 kr. sikre dig et medlemskab af klubben og deltagelse i mange spændende aktiviteter udover den ugentlige træningsdag. Læs mere under menupunktet: Tirsdagstræning.

Læs mere, hvordan du bliver medlem af Tønder Løbeklub, under menupunktet: Medlemskab.

Klubbens vedtægter kan findes her Vedtægter 2016